Ventilation

För att få en bra luftkvalitet är det viktigt att luften som kommer in i lägenheten är så ren som möjligt och att ventilationssystemet fungerar på rätt sätt.

Husets ventilationssystem har till uppgift att vädra ut föroreningar och fukt som bildas i lägenheten. För att bibehålla en bra luftkvalitet är det viktigt att du som hyresgäst inte påverkar systemet på felaktigt sätt.

Ventilerna måste vara öppna för att fungera. Stoppa därför inte något i dem. Risken är då att luften går fel väg och det kan till exempel bildas drag. Du kan också få in luft från en grannlägenhet. Rengör ventilerna när du ser att det behövs.

För att du ska ha en bra inomhusmiljö görs kontroller av ventilationssystemen i våra fastigheter med vissa tidsinterval, så kallade OVK-besiktningar.

Sidan uppdaterad: 2015-03-24

Mina sidor

Hjälp att logga in
Glömt pinkod? Logga in

Mer tips och råd