Lokalhyresgäster

Svenska Bostäders fibernät finns indraget i de flesta av Svenska Bostäders lokaler.

Svenska Bostäder äger nätet i fastigheten. Nätet är indraget till ett s.k. bredbandsskåp som vanligtvis sitter placerad nära elcentralen i lokalen. Om du är osäker på om det finns fibernät i din lokal, kontakta din bovärd via Kundcenter; 0771 - 318 318.

Ansvaret för att sköta driften av nätet och fylla nätet med tjänster har Svenska Bostäder lagt ut på en s.k kommunikationsoperatör.

Svenska Bostäder har idag avtal med kommunikationsoperatören Zitius.

För att se vilka tjänster som nätet erbjuder, se webbplatsen Qmarket

Sidan uppdaterad: 2014-10-15

Mina sidor

Hjälp att logga in
Glömt pinkod? Logga in

Byte av kommunikationsoperatör i söderort

Inom kort byter Svenska Bostäder kommunikationsoperatör i söderort från TeliaSonera till Zitius. Bytet genomförs under perioden 19/8 - 25/9. Alla nuvarande leverantörer kommer finnas kvar så ni som har tjänster via fibernätet behöver inte vidta några åtgärder. Er tjänst/tjänster flyttas automatiskt över till Zitius.

Läs mer i infobrevet som skickats ut i augusti till lokalhyresgäster med tjänster via fibernätet. Av tidplanen framgår vilket datum som byte görs på respektive adress.