Avfall och återvinning

Har du tänkt på att nästan allt förr eller senare blir sopor eller avfall? Hemma, på jobbet och i skolan. Vart tar allt vägen? Hur du än gör, försvinner det inte. Men om du lägger rätt sak på rätt ställe kan det mesta faktiskt komma till nytta igen ibland i form av energi och ibland används avfallet för att ta fram nya produkter.

Hushållsavfall
Med hushållsavfall avses de avfall som uppkommer i hushållet och som inte kan sorteras ut. Du slänger hushållsavfallet i soptunnan eller sopnedkastet. Se till att alltid knyta ihop dina soppåsar och släng avfallet på avsedd plats. Farligt avfall får inte slängas bland hushållsavfall.

Matavfall

Det är både enkelt och bra för miljön att matavfallssortera.Stockholms stad har som mål att 2020 ska 70 procent av stockholmarna sortera sitt matavfall.

Det finns olika system för att ta hand om matavfall. Dessa system finns också representerade i en del av Svenska Bostäders fastigheter:

• I Annedal, Johannelund, Västberga och delar av Hammarby Sjöstad och Vällingby kan våra hyresgäster sortera sina matrester i papperspåsar som slängs i separata kärl. Matavfallet skickas sedan till en rötningsanläggning där det blir till biogas och biomull.
• I Norra Djurgådsstaden och delar av Bromsten finns matavfallskvarnar som river och mal sönder matresterna. Matresterna sköljs sedan ned i avloppsledningarna. På reningsverket skiljs matresterna från vattnet och läggs på rötning för att utvinna biogas och biomull.
• I Bagarmossen, Skärholmen, Bredäng och delar av Kärrtorp och Hagsätra sorterar hushållen matavfallet i Gröna påsar i plast som sedan kastas i det vanliga sopkärlet. En optisk sorteringsanläggning skiljer sedan ut de Gröna påsarna. Matavfallet kan sedan rötas och bli till biogas och biomull.

Svenska Bostäder arbetar för att erbjuda fler hyresgäster möjlighet att sortera ut sitt matavfall de kommande åren. Idag kan runt 5 700 av våra hyresgäster sortera ut sitt matavfall.

Källsortering

Gör det till en vana att alltid källsortera ditt avfall i närmaste miljöstuga. När du källsorterar bidrar du till att avfallet blir en resurs som kan användas för att ta fram nya produkter eller nyttjas för energiutvinning.

I din miljöstuga kan du oftast sortera:

• färgade glasförpackningar
• ofärgade glasförpackningar
• plastförpackningar
• metallförpackningar
• pappersförpackningar (karton och wellpapp)
• tidningar och returpapper
• elavfall
• grovavfall

I de flesta miljöstugor har du också möjlighet att lämna glödlampor och lågenergilampor. Det finns också en batteriholk där du kan lägga alla typer av småbatterier. Undantaget är bilbatterier som ska lämnas till kommunens återvinningscentraler eller till stadens miljöstation.

Textilinsamling
Genom att organisationen Human Bridge får ställa sina insamlingskärl för textilier på vår mark erbjuder vi dig möjlighet att lämna textilier till insamling. Insamlingsboxar finns idag på cirka 50 olika platser bland våra bostadsområden.

Human Bridge verksamhet består i att samla in, rekonditionera och skicka ut sjukvårdsutrustning av olika slag som bistånd för att användas där behoven är som störst. Det betyder att människor runt om i världen, främst Afrika och Östeuropa, får hjälp. Textilier och skor som samlas in i Human Bridge kärl säljs och dessa pengar går till att finansiera transport av sjukvårdsutrustningen. Förutom den rent humanitära hjälpen så är textilinsamlingen viktig för att minska resursslöseri och främja återvinningen. Arbetet för en mer hållbar värld ligger som grund för Human Bridge.

Human Bridges nyckelord är återanvändning och återvinning. De arbetar med biståndsorganisationer som Läkarmissionen och Erikshjälpen men driver också egna projekt. Genom åren har hundratals sjukhus runt om i världen utrustats med sängar, teknisk apparatur, britsar, rullstolar och sjukvårdsmaterial.

Läs gärna Human Bridges årsberättelse för 2015.

Sidan uppdaterad: 2016-11-28

Mina sidor

Hjälp att logga in
Glömt pinkod? Logga in