Gröna påsen

Drygt 2 500 hushåll hos Svenska Bostäder sorterar sitt matavfall i Gröna påsen. Gröna påsen innebär att man lägger matavfallet i en speciell grön plastpåse i samma behållare eller sopnedkast som övrigt hushållsavfall. Den kan sedan sorteras ut på avfallsanläggningen genom optisk sortering. Matavfallet kan sedan rötas och bli till biogas och biomull.

Optisk sortering av matavfall – så går det till
Utsortering av matavfall med efterföljande optisk sortering innebär att de boende sorterar matavfallet i den Gröna påsen och annat restavfall i en vanlig plastpåse. De boende kastar alla påsar i samma behållare eller sopnedkast. Påsarna hämtas med den vanliga sopbilen till en sorteringsanläggning. I anläggningen sorteras påsarna maskinellt genom optik som avläser påsens färg. Det utsorterade matavfallet rötas för att framställa biogas och biomull. Från övrigt avfall utvinns el och värme genom förbränning. Optisk sortering används av flera kommuner runt om i Sverige idag.

Påfyllning av Gröna påsar

När du behöver fler gröna påsar hämtar du dem i din miljöstuga.

Stans mål för insamlat matavfall

2020 ska 70 procent av stockholmarnas matavfall samlas in för att bli biogas och biomull. För att nå målet behöver fler tekniska lösningar införas så att så många som möjligt ska kunna sortera sitt matavfall.

Idag används separata matavfallsbehållare och papperspåsar som ger hög kvalitet på matavfallet. Den lösningen kan inte användas i alla fastigheter då det inte alltid finns utrymme för olika behållare eller inte ger bra arbetsmiljö för sophämtarna. Då kan optisk sortering vara ett alternativ.

Några korta fakta
Under 2013 utförde Stockholms stad ett försök med Gröna påsen bland 2 800 hushåll hos Familjebostäder och Stockholmshem. Syftet med försöket har varit att få fram fakta så att staden kan ta ställning till om/hur optisk sortering i framtiden ska ingå som ett av flera system för matavfallsinsamling.

Gröna påsen lever vidare
De hushåll som varit med i försöket 2013 får fortsätta sortera ut sitt matavfall med hjälp av Gröna påsen. Under 2014 utökades Gröna påsen ytterligare. För Svenska Bostäders del är det Bagarmossens cirka 1 000 hushåll som fått erbjudande om att sortera matavfallet. Under 2014 har det sorterats ut ungefär 171 ton matavfall på sorteringsanläggningen, vilket motsvarar att en personbil kan köra cirka 20 900 mil.

Under 2015 fick ytterligare drygt 1 400 hushåll i bland annat Kärrtorp tillgång till Gröna påsen.

 

Sidan uppdaterad: 2016-01-04

Mina sidor

Hjälp att logga in
Glömt pinkod? Logga in

Knyt ihop påsarna

Det är viktigt att knyta ihop påsen med en dubbelknut. Detta gäller både den Gröna påsen och övriga soppåsar. Då kan de Gröna påsarna lättare sorteras ut så att matavfallet kan bli biogas och biomull och inget löst avfall kan ramla ut.

Lägg detta i Gröna Påsen

För att det ska bli så bra kvalitet som möjligt på matavfall i Gröna påsen är det viktigt att veta vad som räknas som matavfall. Det här ska läggas i Gröna påsen. Här kan du läsa informationsfolder Låt matresterna få nytt liv.