Källsortera i miljöstugan

Tillsammans med dig vill vi ta ansvar för miljön. Du kan hjälpa till genom att källsortera dina tidningar och förpackningar i miljöstugan. Här kan du också ställa ditt grovavfall. När du källsorterar bidrar du till att avfallet blir en resurs som kan vändas för att ta fram nya produkter eller nyttjas för energiutvinning. Men det är viktigt att du följer anvisningarna i miljöstugan och källsorterar på rätt sätt. Hushållsavfall ska aldrig lämnas i miljöstugan.

I din miljöstuga kan du oftast sortera:

• färgade glasförpackningar
• ofärgade glasförpackningar
• plastförpackningar
• metallförpackningar
• pappersförpackningar (karton och wellpapp)
• tidningar och returpapper
• grovavfall
• elavfall

I de flesta miljöstugor har du också möjlighet att lämna glödlampor och lågenergilampor. Det finns också en batteriholk där du kan lägga alla typer av småbatterier. Undantaget är bilbatterier som ska lämnas till kommunens återvinningscentraler eller till stadens miljöstation.

Elavfall

Alla saker som har sladd eller batteri räknas som elavfall.

Även lågenergilampor, glödlampor och lysrör hör till elavfall. Många apparater och leksaker har inbyggda batterier och om du inte kan ta loss det lämnar du hela apparaten/leksaken till insamling av elavfall. 

Elavfall kan du lämna på flera platser

  • Svenska Bostäders miljöstugor. I de flesta av Svenska Bostäders miljöstugor kan du lämna mindre elavfall.
  • Elavfall som är för stort för att lämna i miljöstugan kan du lämna på någon av Stockholm Vatten och Avfalls sex återvinningscentraler
  • Lampor och ljuskällor av olika slag kan du lämna på flera olika platser runt om i staden
  • Småelektronik (elavfall som är maximalt så stort som en mikrovågsugn) kan du lämna till den mobila miljöstationen, en bil som kör runt och samlar upp farligt avfall.

Grovsopor är sådant som är för stort eller för tungt för att läggas i den vanliga soppåsen.

I kärlet för grovavfall i miljöstugan lägger du saker som inte är förpackningar och som är för stora eller för tunga för soppåsen. Exempelvis mindre möbler, leksaker, trälådor, porslin, keramik och saker i plast som inte är förpackningar.

Grovsopor kan du lämna på flera platser: 

  • Svenska Bostäders miljöstugor. I de flesta av Svenska Bostäders miljöstugor kan du lämna mindre mängder grovsopor.
  • Grovsopor som är för stort för att lämna här kan du lämna på någon av Stockholm Vatten och Avfalls sex återvinningscentraler
  • Sådant som kan användas igen av någon annan kan du lämna till Roslagstulls återbruk.

 

Sidan uppdaterad: 2016-03-16

Mina sidor

Hjälp att logga in
Glömt pinkod? Logga in

Sortering i miljöstugan

I bladet om Återvinn hos oss! ser du exempel på vad som ska läggas i de olika fraktionerna.

Mer info om elavfall och grovsopor

Mer information om elavfall

Här hittar du ytterligare information om grovsopor.