Ekonomi

Vår årsredovisning finns tillgänglig som blädderbar pdf.

 

Svenska Bostäders årsredovisning som blädderbar pdf

Årsredovisning 2015

Beställ en tryckt version av vår årsredovisning via beställningsservice för trycksaker.   

Siffror de senaste två åren

  2015 2014
Antal fastigheter 680 679
Antal lägenheter 25 596 25 448
Omsättning, mnkr 2 585 2 520
Operativt resultat, mnkr 212 170
Resultat före skatt, mnkr 152 331
Soliditet, % 59 64
Direktavkastning, % 5,0 5,0
Avkastning eget kapital 0,9 2,0
Avkastning totalt kapital 1,4 2,4

 

För att kunna läsa pdf måste du ha programmet Adobe Acrobat Reader installerat på din dator. Det hämtar du gratis på adobe.se.

Sidan uppdaterad: 2016-04-11