Upphandlingar

Vi är Sveriges största fastighetsägare och genomför ett stort antal upphandlingar varje år.

Till våra aktuella upphandlingar

Regler

Svenska Bostäder är en upphandlande enhet, vilket innebär att inköp och upphandling ska ske i enlighet med Lagen om offentlig upphandling, (LOU), som i huvudsak bygger på EU-direktivet 2014/24/EG om offentlig upphandling. Några av de grundläggande principer som skall uppfyllas vid offentlig upphandling är:

  • Likabehandling
  • Transparens
  • Proportionella krav

Mer information om tider och former för de olika upphandlingssätten framgår på Konkurrensverkets hemsida

Krav på anbudsgivare

Svenska Bostäders leverantörer och entreprenörer ska vara föredömen vad gäller arbetsmiljöarbete och kvalitetsarbete och måste ha en miljöpolicy. Anbudsgivaren ska normalt ha tillräcklig erfarenhet att genomföra de uppdrag Svenska Bostäder avser att handla upp. Anbudsgivarens ekonomi ska också vara i ordning. Anbud där anbudsgivaren inte betalat sociala avgifter och skatter förkastas.

Lämna anbud

Anbuden ska lämnas elektroniskt, om inte annat föreskrivs i den enskilda upphandlingen. Svenska Bostäder använder sig av Visma Opics upphandlingsverktyg Tendsign, För att Svenska Bostäder ska kunna pröva anbudet måste alla begärda handlingar vara bifogade. Anbud måste lämnas senast den angivna tiden för att kunnas ta emot.

Så här går det till

Normalt prövas först om anbudsgivaren uppfyller ställda krav. Därefter värderas anbuden med utgångspunkt från de i förfrågningsunderlaget angivna kriterierna - antingen lägsta pris eller det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet.

Efter anbudsprövning skickas ett beslut om tilldelning till anbudsgivaren. Före kontrakt undertecknas har anbudsgivaren tio dagar på sig att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

Sidan uppdaterad: 2016-12-21

Mina sidor

Hjälp att logga in
Glömt pinkod? Logga in