Hög belastning på Fastighetsjouren 6-7 januari

Flera hyresgäster som försökte komma i kontakt med Fastighetsjouren under helgen hade svårt att komma fram eller fick vänta länge på svar. Anledningen till de långa svarstiderna var en ovanligt hög belastning, som Fastighetsjouren inte kunde förutse.

Vi anlitar Fastighetsjouren för att hantera akuta ärenden utanför kontorstid. I vanliga fall tar Fastighetsjouren emot ca 1 000 – 1 200 samtal när de har som mest att göra under en helgdag. I fredags tog de emot 2 144 samtal och i lördags 1859, det vill säga nästan en fördubbling av det maximala antal samtal de brukar hantera. Även under söndagen var belastningen högre än normalt.

En intern undersökning visar att huvudorsakerna till den stora samtalsmängden var kylan och att stora delar av Södermalm under en tid saknade vatten.

Vi har varit i kontakt med Fastighetsjourens driftchef, som meddelar att de hade full helgbemanning under trettonhelgen. Den räckte dock inte till på grund av den stora mängden samtal. Dessutom fastnade många av operatörerna själva i köer när de i sin tur skulle anmäla ärenden vidare till rätt instans.

För att förhindra långa köer kommer Fastighetsjouren att bemanna upp med extra personal under kommande helger.

Sidan uppdaterad: 2017-01-10

Mina sidor

Hjälp att logga in
Glömt pinkod? Logga in