Vårt trygghetsarbete

Vi arbetar ständigt med att förbättra tryggheten för våra hyresgäster. Vi gör kartläggningar av områden och brott. I anslutning till detta arbete gör vi trygghetsinventeringar, utifrån en checklista kontrolleras belysning, lås och utemiljö.

Buskörning med moped upplevs till exempel som ett stort problem i vissa stadsdelar. Efter en mopedinventering kan stulna mopeder tas om hand av polisen. Ett annat problem handlar om garage, som ofta upplevs som otrygga. Med hjälp av tydliga hyresavtal får vi kunskap om vem som hyr p-platsen och kan därefter avhysa bilar utan hyresavtal.
 
Utifrån kartläggningen genomförs åtgärder för att skapa en tryggare miljö. Kartläggningen genomförs tillsammans med andra aktörer i området, som till exempel stadsdelsförvaltningen. För att lyckas i vårt arbete med att skapa en trygg stadsdel så krävs det att alla fastighetsägare i ett område arbetar på liknande sätt. Här nedan finns dokument, rapporter och checklistan som även kan användas av andra fastighetsägare.

Svenska Bostäders trygghetsarbete  

Sidan uppdaterad: 2012-07-30