Byta bostad

Större, mindre, mer centralt eller badrum med badkar, anledningarna kan vara många till att hyresgäster vill byta lägenhet. Det finns lite olika alternativ att välja på om du vill byta bostad.

Interna byteskön - för befintliga hyresgäster

Du som bor hos oss, Stadsholmen, Familjebostäder, Micasa Fastigheter eller Stockholmshem står automatiskt i interna byteskön som sköts av bostadsförmedlingen. Till denna kö lämnar vi en tredjedel (1/3) av våra lediga lägenheter.  

Ordinarie kö hos bostadsförmedlingen

Du som inte bor hos oss idag, kan anmäla dig till bostadsförmedlingens ordinarie kö för att få tillgång att söka våra lägenheter. Till denna kö lämnar vi två tredjedelar (2/3) av våra lediga lägenheter.

Bytesrummet - gratis annonstorg

Vi erbjuder dessutom ett annonstorg på vår webbplats – Bytesrummet – för dig som vill annonsera efter byte privat. Bytesrummet är helt kostnadsfritt och du behöver inte ens vara hyresgäst hos oss för att få annonsera.

Regler för byte av lägenhet på egen hand

En hyresgäst får enligt hyreslagen § 35 "överlåta hyresrätten för att genom byte erhålla annan stadigvarande bostad".

Tillstånd för byte lämnas om du som hyresgäst har beaktansvärda skäl för bytet och att inga andra särskilda skäl talar mot bytet. Bytet ska inte heller vara en påtaglig olägenhet för din värd. Tillståndet för bytet kan förenas med villkor.

Byte av bostad kan ske genom ett direktbyte eller genom en så kallad byteskedja. Du kan byta till en annan hyresvärd än din nuvarande och till annan ort.

Bytesansökan mellan hyresrätt och bostadsrätt/villafastighet godkännes enbart om det finns synnerliga skäl enligt hyreslagens praxis.

Om du har erhållit din nuvarande hyresrätt genom ett tidigare byte krävs synnerliga skäl för att du ska få ett nytt tillstånd till byte inom en snar framtid.

Det är förbjudet att begära ekonomisk ersättning för en hyreslägenhet.

Till ansökan ska den du vill byta bostad med bifoga:

  • personbevis
  • inkomstuppgift
  • kopia på nuvarande kontrakt eller motsvarande.

Eventuellt kan ansökan behöva kompletteras i efterhand. Läs gärna godkännanderegler i spalten till höger.

Sidan uppdaterad: 2016-12-27

Mina sidor

Hjälp att logga in
Glömt pinkod? Logga in

Tips på hur du visar din lägenhet och regler för godkännande av hyresgäst