Frågor och svar

Jag är hyresgäst hos Svenska Bostäder och skulle vilja byta lägenhet. Kan ni hjälpa mig?

Svenska Bostäder har tillsammans med Familjebostäder, Stockholmshem och Micasa en gemensam internkö. Det är Bostadsförmedling i Stockholm som administrerar kön. Du söker och anmäler intresse på lediga lägenheter på deras webbplats.

Hur anmäler jag mig till den gemensamma internkön?

Ingen anmälan krävs, alla som är hyresgäster och har ett gällande kontrakt står i kön. Aktivering av köplatsen görs på bostadsförmedlingens webbplats eller kundtjänst på telefon 08-785 88 30.

Hur lång tid tar det innan man får en lägenhet?

Det beror på. Det är stor efterfrågan på de lägenheter som blir lediga. Om du är intresserad av en ledig lägenhet anmäler du ditt intresse. Om det finns fler än en sökande till samma lägenhet placeras du i kö utifrån din kötid.

Kan man ansöka om fler lägenheter?

Du byter din nuvarande lägenhet mot en annan inom Svenska Bostäder, Stockholmshem, Familjebostäder eller Micasa. Du måste lämna din lägenhet när du erhåller en ny.

Kan jag få förtur?

Förtur, oavsett skäl, söker du hos Bostadsförmedlingen i Stockholm, tel. 08-785 88 00. Svenska Bostäder behandlar inte förturer.

Jag har glömt min personliga inloggningskod

Din pinkod hittar du på din hyresavi.

Vad händer med min kötid när jag fått en ny lägenhet?

Kötid räknas från inflyttningsdagen i den nya lägenheten. Du kan börja söka ny lägenhet när ditt nya avtal börjat gälla.

Jag ska flytta från min och min sambos lägenhet. Hur gör jag för att lämna kontraktet till min partner?

Du ansöker om överlåtelse hos Svenska Bostäder. Vi behandlar varje ansökan efter hyreslagens bestämmelser. Kontakta Kundcenter om du vill beställa ansökan eller hämta blanketten Överlåtelse, ansökan här.

Jag ska studera utomlands under ett år. Kan jag få hyra ut min lägenhet i andra hand?

Du har möjlighet att ansöka om andrahandsuthyrning. Man kan få hyra ut sin lägenhet av flera skäl. Svenska Bostäder följer hyreslagens bestämmelser. En andrahandsuthyrning måste alltid vara godkänd av hyresvärden. Ansökan kan du göra under Mina sidor när du är inloggad eller kontakta Kundcenter om du vill beställa ansökan eller hämta blanketten Andrahandsuthyrning, ansökan här..

Min man och jag ska flytta till annat boende. Kan vårt barn ta över hyreskontraktet?

Du ansöker om överlåtelse hos Svenska Bostäder. Vi behandlar varje ansökan efter hyreslagens bestämmelser. En förutsättning för överlåtelse är dock att barnet fyllt 18 år och bor kvar hemma. Kontakta Kundcenter om du vill beställa ansökan eller hämta blanketten Överlåtelse, ansökan här.

Min mormor har hamnat på sjukhem. Kan jag få överta hyreskontraktet?

Din mormor måste ansöka om överlåtelse av hyreskontraktet. Vi behandlar varje ansökan efter hyreslagens bestämmelser. En förutsättning för överlåtelse är dock att du och din mormor bott tillsammans i hennes lägenhet. Kontakta Kundcenter om du vill beställa ansökan eller hämta blanketten Överlåtelse, ansökan här..

Min granne har sagt upp sin lägenhet, kan jag få den?
Nej, alla våra lägenheter förmedlas via Bostadsförmedlingen i Stockholm.

Jag kommer aldrig i tur på någon lägenhet. Hur kan jag göra för att byta min lägenhet på egen hand?

Vi har ett annonstorg här webbplatsen där man kan annonsera -Bytesrummet. Du kan även annonsera på andra webbplatser samt i tidningar.

Hur säger jag upp min lägenhet?

Du säger upp din lägenhet genom att kontakta Kundcenter eller loggar in och säger upp lägenheten under Mina sidor. Glöm inte att ange ditt avtalsnummer.

Hur lång uppsägningstid har jag?

Uppsägningstiden är tre (3) hela kalendermånader. Vid dödsfall kan uppsägningstiden vara kortare än tre månader. Sker uppsägningen inom en månad från dödsfallet är uppsägningstiden en (1) hel kalendermånad.

Har du fått ny lägenhet genom den interna byteskön och bott längre tid än fem (5) år i din nuvarande lägenhet har du endast två (2) kalendermånaders uppsägningstid.

Bor du i en studentlägenhet har du endast två (2) kalendermånaders uppsägningstid

Jag söker plats i servicehus. Hur går jag tillväga?

Du kontaktar respektive stadsdelsförvaltning.

Jag är inte hyresgäst hos Svenska Bostäder. Hur söker jag lägenhet?

Du vänder dig till Bostadsförmedling i Stockholm, som administrerar uthyrningen av våra bostäder. Bostadsförmedlingen når du på telefon 08-785 88 30 eller www.bostad.stockholm.se.

Sidan uppdaterad: 2016-01-12

Mina sidor

Hjälp att logga in
Glömt pinkod? Logga in