Ungdomsbostad

Är du mellan 18 och 25 år och står i bostadskön har du chansen att erbjudas en mindre bostad.

För att underlätta för unga att komma in på bostadsmarknaden väljer vi att reservera vissa bostäder för unga. Ungdomsbostäder erbjuds endast personer i kön som är mellan 18 och 25 år. Bostäderna är oftast mellan 20 och 40 kvm och har en relativt låg hyra.

Olika hyreskontrakt

Det finns olika hyreskontrakt för ungdomsbostäder. För det mesta är det ett förstahandskontrakt men ibland kan kontraktet vara tidsbegränsat, så kallat korttidskontrakt. Får du ett förstahandskontrakt så fortsätter det att gälla även efter att du fyllt 25 år.

För korttidskontrakt gäller att du behöver flytta ut när hyrestiden tar slut, men du behåller å andra sidan din kötid om du står kvar i bostadskön. Naturligtvis blir kötiden även längre under den tiden.

Fördelning av bostäder mellan olika åldrar

För att få en rättvis fördelning av bostäder till sökande i olika åldrar så fördelas ungdomsbostäder enligt ett rullande schema. Den första lägenheten förmedlas till en 18-åring, nästa till en 19-åring osv. På så sätt reserveras lika många ungdomsbostäder till 18-åringar som till 25-åringar.

Sidan uppdaterad: 2016-03-18

Mina sidor

Hjälp att logga in
Glömt pinkod? Logga in