Hyresbetalning

Lokalhyra ska betalas kvartalsvis i förskott om vi inte avtalat något annat. Enligt hyreslagens bestämmelser ska hyra och tillhörande avgifter betalas senast sista vardagen före varje nytt kvartals början. Du kan betala till oss på flera olika sätt. Det bästa och mest miljövänliga alternativet är med e-faktura.

E-faktura

E-faktura, elektronisk faktura, är det smartaste sättet att betala hyran. Väljer du e-faktura får du hyresavin elektroniskt till din internetbank. Anmälan om e-faktura gör du via din internetbank. Logga in på din bank för att läsa mer och göra din anmälan om e-faktura. Kontakta din bank om du har frågor kring e-faktura.

Autogiro

Det är smidigt är det att betala hyran via autogiro. Hyran dras då varje kvartal automatiskt från bankkontot. Du får även en hyresavi så att du kan kontrollera belopp och dag när hyran dras. Autogiro är gratis.

Internet

Du kan också betala hyran på Internet till Svenska Bostäders postgiro eller bankgiro. Ange   OCR-nummer som finns på inbetalningskortet. Det hittar du också när du loggar in under Dina hyresavier. Detta för att vi ska kunna identifiera att betalningen kommer från dig.

Plusgiro: 81 90 01-9
Bankgiro: 577-4039

 

Sidan uppdaterad: 2015-05-07

Mina sidor

Hjälp att logga in
Glömt pinkod? Logga in