Vanliga frågor

Var ringer jag om jag får problem med lokalen?
Om du får problem med lokalen, och som enligt hyresavtalet inte är ditt ansvar, kontaktar du Svenska Bostäder. Felanmälan gör du via Kundcenter, på telefon 0771-318 318 eller via webben www.svenskabostader.se.

I mitt hyresavtal står det att hyrestiden är tre år. Kan jag närsomhelst flytta från lokalen med nio månaders uppsägningstid?
Nej. Eftersom hyrestiden för din lokal är tre år så är det också så länge som du har avtalat om att hyra lokalen. Vill du flytta vid hyrestidens slut måste du säga upp hyresavtalet senast nio månader innan dess. Gör du inte det förlängs avtalet i ytterligare tre år. Svenska Bostäder kan i vissa fall försöka att hitta en lösning om du vill flytta i förtid.

På min hyresavi ser jag att jag betalat för ett indextillägg. Vad innebär det?
För att hyresvärden ska få kompensation för inflationen ändras lokalhyran beroende på förändringar i Konsumentprisindex (KPI). KPI fastställs av Statistiska Centralbyrån. När avtalet tecknas kommer man överens om ett basindex som hyran ska bindas till. Efter ett år jämförs basindex med det nya KPI och med samma förhållande ändras hyran.

Varför har min lokal kvartalshyra?
Kvartalshyra är vanligt i lokalbranschen och vi har det i så gott som alla lokalhyresavtal.

Var slänger jag mina sopor?
Hushållsavfall kastas på den plats som Svenska Bostäder har visat dig. Avfall från din verksamhet är du själv ansvarig för att hantera. Läs mer under flik 5 – Sophantering.

Vad innebär det att lokalen är momsad?
För att kunna dra av momsen på drift- och underhållskostnader som avser en lokal måste lokalen vara momsregistrerad (momsad). Är lokalen inte momsad blir hela momsen en kostnad. Därför är det viktigt för fastighetsägare att momsregistrera så stor andel av lokalbeståndet som möjligt. En förutsättning är dock att hyresgästen bedriver momspliktig verksamhet i lokalen och är registrerad för moms. Det finns också lokaler som inte är momsade och hyresgäster som inte har någon momspliktig verksamhet. Då debiterar vi
inte moms.

Får jag sätta upp en skylt på fasaden utanför min lokal?
För att sätta upp en skylt, ett skyltskåp eller liknande krävs ett godkännande från Svenska Bostäder. Efter vårt godkännande måste du ansöka om bygglov (skyltlov) hos stads-byggnadskontoret. En kopia av byggnadslovet ska skickas till Svenska Bostäder för godkännande innan du får sätta upp din skylt. Läs mer om bygg- och skyltlov på stadens webbplats.

Någon har krossat ett fönster och försökt bryta upp min entrédörr till lokalen. Vem ansvarar för detta?
Det är du som hyresgäst som ansvarar för eventuell skada på fönsterrutor och på entrédörr. Det är viktigt att ha en företagsförsäkring som täcker den här typen av skador.

TÄNK PÅ ATT...
... att alltid skaffa en företagsförsäkring som passar för din verksamhet. Var noga med att följa försäkringsföreskrifterna och hyresavtalet för lokalen.

Jag hyr en lokal som med tiden blivit sliten. Den behöver målas och golven behöver läggas om. Är det något Svenska Bostäder gör åt mig?
Det är hyresgästen själv som ansvarar för lokalens inre underhåll vad gäller golv, väggar och tak. Dessutom ansvarar du själv för underhåll och utbyte av exempelvis kylskåp och spis. Övriga installationer eller utrustning som du själv installerat ansvarar du också för. Du kan själv när som helst på egen bekostnad till exempel måla och tapetsera om det görs på ett fackmannamässigt sätt.

Får jag sätta upp en ny vägg eller ändra planlösningen i min lokal?
Om du vill sätta upp en vägg eller göra andra ändringar av planlösningen i lokalen ska du först skicka in en ritning till Svenska Bostäder för godkännande.

Får jag ändra användningen av min lokal?
För att få ändra användningen av din lokal måste du först ha tillstånd från oss. I vissa fall krävs också godkännande från någon myndighet, vilket kan innebära att användningen inte får ändras trots att vi har godkänt det. Ta alltid kontakt med Svenska Bostäder om du tänker ändra din verksamhet.

Behöver man skriva om avtalet när man har bytt från enskild firma till aktiebolag?
Har du enskild firma är du själv, som fysisk person, hyresgäst. Om verksamheten övergår till att drivas som ett aktiebolag måste du kontakta lokaluthyraren hos oss för att få överlåta hyresavtalet till aktiebolaget. En överlåtelse till ett aktiebolag kan innebära en sämre säkerhet för hyresvärden. Det är därför vanligt att hyresvärden kräver bankgaranti eller annan säkerhet för att godkänna en sådan överlåtelse.

Får jag överlåta min lokal?
Enligt hyreslagen ska du ha hyrt lokalen i minst tre år för att ha rätt att överlåta den. Dessutom måste lokalen överlåtas till någon som även tar över din verksamhet. Kontakta Svenska Bostäder för mer information.

Jag vill hyra en lokal för fest, vart vänder jag mig då?
Svenska Bostäder har inga sådana lokaler. Däremot kan det ibland vara möjligt att hyra den lokala hyresgästföreningens lokal för möte eller fest. Se hyresgästföreningens webbplats. Du kan också kontakta Stockholms Stad som hyr ut fest- och möteslokaler eller gå in på stadens webbplats, där du själv kan boka.

Sidan uppdaterad: 2013-08-23

Mina sidor

Hjälp att logga in
Glömt pinkod? Logga in

Problem i lokalen?

Behöver du göra en felanmälan ring:

Kundcenter
0771 - 318 318

Kontaktuppgifter till lokaluthyrare

Har du fler frågor om vad som gäller vid hyra av lokal?
Kontakta våra lokaluthyrare