Nybyggnation

Läs om våra nybyggnadsprojekt. Här ser du vilka som byggs nu, vilka som är planerade och de som är färdigbyggda. När det är dags för uthyrning finns lägenheterna att söka hos Bostadsförmedlingen i Stockholm.

 • Albano Norra Djurgården

  I Vetenskapsstaden inom Nationalstadsparken planeras ett universitets- och högskoleområde med institutionsbyggnader. I det området planerar Svenska Bostäder att bygga cirka 1 000 student- och forskarbostäder.
  Läs mer om projektet i Albano Norra Djurgården

 • Björnlandet Norra Djurgårdsstaden

  I Norra Djurgårdsstaden med gasklockorna som grannar bygger vi cirka 158 lägenheter. Ett lamellhus som är bågformat och tre punkthus.
  Läs mer om projektet i Björnlandet Norra Djurgårdsstaden

  Intresseanmälan

  Intresseanmälan sker under perioden 2017-02-27- 2017-03-08 genom Bostadsförmedlingen i Stockholm.

  Intresseanmälan görs via Bostadsförmedlingen
 • Hedvig 22 Spånga

  På de befintliga huskropparna på låghusen ska två våningar byggs till i flera etapper. Samtidigt uppgraderas samtliga lägenheter i huset till dagens standard och en utanpåliggande hiss installeras. Under själva byggnationen evakueras hyresgästerna i respektive hus. Totalt blir det 51 nya lägenheter i kvarteret Hedvig vid Spånga Stationsväg förutom de 19 lägenheterna i det redan nybyggda huset. Under 2019 beräknas alla påbyggnader och ombyggnader vara klara i kvarteret.
  Läs mer om projektet i Hedvig 22 Spånga

 • Hundlokan Skogsklockan Hässelby

  Svenska Bostäder bygger 108 yteffektiva hyreslägenheter fördelade på två kvarter: Hundlokan 2 och Skogsklockan 2 (tidigare kvarteret Skogstjärnan). Lägenheterna blir mellan 2 och 5 rum och kök. Det kommer också att byggas ett parkeringshus i två våningar varav en våning grävs ned.
  Läs mer om projektet i Hundlokan Skogsklockan Hässelby

 • Nybohovsbacken Liljeholmen

  I backen upp mot Nybohovshöjden bygger Svenska Bostäder 91 hyreslägenheter där de boende i de högst belägna lägenheterna kommer att få en fantastisk utsikt.
  Läs mer om projektet i Nybohovsbacken Liljeholmen

 • Storholmen Vårberg

  Högt över Mälaren och på toppen av våra upprustade hus på Storholmsbackarna bygger vi till en våning med nya lägenheter. Totalt blir det 36 nya hyreslägenheter i sex olika etapper. Samtliga lägenheter har stor balkong eller terrass. Vissa av lägenheterna har sjöutsikt över Mälaren.
  Läs mer om projektet i Storholmen Vårberg

 • Triglyfen Hässelby strand

  På Strandliden i Hässelby strand bygger vi 61 lägenheter i ett punkthus. Många av lägenheterna kommer att få en fantastisk utsikt och helt eller delvis sjöutsikt över Mälaren. Det är också nära till både Hässelby strands centrum och tunnelbanan.
  Läs mer om projektet i Triglyfen Hässelby strand

 • Vallgossen Kungsholmen

  Gamla Sankt Görans gymnasium byggs om till studentboende. Byggnaden som är kulturhistoriskt värdefull ska varsamt byggas om. På gården uppförs en ny byggnad. Totalt blir det 237 studentlägenheter, en utökad förskola och kommersiella lokaler.
  Läs mer om projektet i Vallgossen Kungsholmen

 • Dalen 13 Enskededalen

  Vid Dalens centrum och Sandsborgs tunnelbanestation planerar Svenska Bostäder att bygga 52 studentlägenheter. Byggstart är planerad till 2018.
  Läs mer om projektet i Dalen 13 Enskededalen

 • Dalen 21 Enskededalen

  Här planerar vi att bygga cirka 100 lägenheter på befintligt parkeringshus vid Åstorpsringen. Byggstart planeras till 2017.
  Läs mer om projektet i Dalen 21 Enskededalen

 • Greken Blackeberg

  Längst med Björnsonsgatan i Blackeberg planerar Svenska Bostäder att bygga två punkthus och ett lamellhus med sammanlagt 95 hyreslägenheter.
  Läs mer om projektet i Greken Blackeberg

 • Grönskär Kärrtorp

  Svenska Bostäder bygger ett punkthus på åtta våningar med 39 hyreslägenheter i. Kvarteret ligger i direkt anslutning till Kärrtorps Centrum. Byggstart 2018.
  Läs mer om projektet i Grönskär Kärrtorp

 • Islandstorget

  I planerna för det ”Nya Islandstorget” ska Svenska Bostäder bygga cirka 118 hyresrätter och runt 60 studentlägenheter med lokaler i bottenvåningarna. Lägenheterna får en bra spridning på olika storlekar och ligger nära allmänna kommunikationer.
  Läs mer om projektet i Islandstorget

 • Kristinebergs slottspark

  Kristinebergs slottspark är en del i utvecklingen av Nordvästra Kungsholmen och tillika en spännande skärningspunkt mellan stad och park, öppenhet och barriärer, oas och trafikleder. Här bygger vi cirka 137 lägenheter.
  Läs mer om projektet i Kristinebergs slottspark

 • Ledinge 1 Tensta

  Svenska Bostäder planerar att bygga 170 lägenheter i Tensta. Husen byggs enligt principerna för Stockholmshusen.
  Läs mer om projektet i Ledinge 1 Tensta

 • Persikan Södermalm

  Bussgaraget flyttar och istället byggs flera bostadskvarter. Svenska Bostäder bygger ett av kvarteren med cirka 154 lägenheter på Södermalm. Totalt byggs det cirka 1 160 lägenheter i sju stadskvarter.
  Läs mer om projektet i Persikan Södermalm

 • Plankan Södermalm

  På den stora gården i kvarteret Plankan planeras att bygga ett runt hus som står på pelare. På befintligta byggnader planeras takpåbyggnad. Sammalagt blir det 158 nya lägenheter.
  Läs mer om projektet i Plankan Södermalm

 • Primus Lilla Essingen

  På Lilla Essingens nordvästra sida bygger vi 108 lägenheter. Husen byggs intill den nya strandparken och Mälarens vatten.
  Läs mer om projektet i Primus Lilla Essingen

 • Rinkeby allé

  Under 2017 startar arbetet med att utveckla stadsdelen Rinkeby runt området vid Rinkeby allé och Rinkebysvängen. I området planeras det cirka 211 nya bostäder samt lokaler och arbetsplatser. Grunden till arbetet är alla önskemål som kom från många Rinkebybor under Järvalyftets boendedialog.
  Läs mer om projektet i Rinkeby allé

 • Sabbatsberg 18 Vasastan

  I ett centralt läge vid Barnhusbrons fäste bygger vi ett lågenergihus på 11 våningar med 43 lägenheter. Från många av lägenheterna blir det en fantastisk utsikt över Klara sjö och Stadshuset. Byggstart planeras till 2017.
  Läs mer om projektet i Sabbatsberg 18 Vasastan

 • Silvret Grimsta

  I Grimsta bygger Svenska Bostäder 115 lägenheter. Planerad byggstart 2018.
  Läs mer om projektet i Silvret Grimsta

 • Skolvärdinnan/Garagevägen Hammarbyhöjden

  Svenska Bostäder planerar att bygga cirka 80 lägenheter längst med Garagevägen i Hammarbyhöjden. Husen byggs enligt principerna för Stockholmshusen.
  Läs mer om projektet i Skolvärdinnan/Garagevägen Hammarbyhöjden

 • Ståthållaren Bagarmossen

  I Bagarmossen planerar vi att bygga 76 lägenheter. Husen ska anpassas till omkringliggande bebyggelse som ett modernt tillägg i den befintliga 50-talsmiljön. Naturen ska tillåtas komma in på knuten.
  Läs mer om projektet i Ståthållaren Bagarmossen

 • Söderarm Kärrtorp

  I nära anslutning till Kärrtorps centrum byggs två hus på fem våningar. Sammanlagt 30 lägenheter. Byggstart planeras till 2018.
  Läs mer om projektet i Söderarm Kärrtorp

 • Ulvsunda 1, Västerled

  Svenska Bostäder planerar att bygga cirka 100 hyreslägenheter i projektet Västerledsstråket. Markanvisningen gäller byggnation av Stockholmshus. Byggstart planeras till 2019.
  Läs mer om projektet i Ulvsunda 1, Västerled

 • Valla Norra Årstafältet

  På Årstafältet planeras en ny stadsdel för 10 000 invånare och en park fylld med aktiviteter. Under de kommande 15-20 åren ska Årstafältet byggas i olika etapper. Inom den nya stadsdelen uppför Svenska Bostäder två bostadskvarter. Under etapp ett byggs Valla Norra med 44 lägenheter. Huset angränsar till de nuvarande bostadskvarteren i Valla gärde. Byggstart planeras till 2020.
  Läs mer om projektet i Valla Norra Årstafältet

 • Valla Södra Årstafältet

  På Årstafältet planeras en ny stadsdel för 10 000 invånare och en park fylld med aktiviteter. Under de kommande 15-20 åren ska Årstafältet byggas i olika etapper. Inom den nya stadsdelen uppför Svenska Bostäder två bostadskvarter. Under etapp två byggs kvarteret Valla Södra med 43 lägenheter och 123 studentlägenheter. Valla Södra ligger utmed den nya huvudgatan i stadsdelen och det nya torget i västerläge.
  Läs mer om projektet i Valla Södra Årstafältet

 • Ålesund 1 Husby centrum

  Vid infarten till Husby centrum planerar Svenska Bostäder att bygga ett punkthus med cirka 73 lägenheter. Planerad byggstart 2018/2019.
  Läs mer om projektet i Ålesund 1 Husby centrum

 • Björkhagen centrum

  Längs med Malmövägen i Björkhagen uppför vi ett hus på 5 våningar. Huset är centralt beläget i Björkhagen centrum med nära till kommunikationer.
  Läs mer om projektet i Björkhagen centrum

 • Blå Jungfrun Hökarängen

  I Hökarängen byggde Svenska Bostäder fyra lamellhus med så kallad passivhusteknik. Sveriges första flerbostadshus med passivhusteknik.
  Läs mer om projektet i Blå Jungfrun Hökarängen

 • Båtklubben Södra Hammarbyhamnen

  I Henriksdalshamnen byggde Svenska Bostäder 49 lägenheter. Inflyttning skedde under början av 2012.
  Läs mer om projektet i Båtklubben Södra Hammarbyhamnen

 • Duggregnet Björkhagen

  Längs med Helsingborgsvägen i Björkhagen uppför vi tre punkthus på 8 våningar med 64 hyreslägenheter. Inflyttning under hösten 2015. Intresseanmälan skedde under februari 2015.
  Läs mer om projektet i Duggregnet Björkhagen

 • Hedvig 22 Spånga

  Ett nytt punkthus på 5 våningar med totalt 19 lägenheter byggs vid Spånga Stationsväg i Spånga. Kvarteret Hedvig har ett centralt läge med närhet till både pendeltåg, ett stort antal busslinjer och nära Spånga centrum
  Läs mer om projektet i Hedvig 22 Spånga

 • Idun 26 Bromsten

  Vid Duvbovägen 96 i Bromsten uppför vi ett hus med 36 lägenheter med passivhusteknik. Under gården byggs ett garage. Planerad inflyttning senhösten/vintern 2013.
  Läs mer om projektet i Idun 26 Bromsten

 • Jordfräsen Vällingby

  Svenska Bostäder byggde141 hyreslägenheter mellan Lövstavägen och Johannelundstoppen. 500 nya bostäder och en förskola står klara. Svenska Bostäders andra etapp kvarteret Jordfräsen med 58 lägenheter påbörjades under hösten 2011.
  Läs mer om projektet i Jordfräsen Vällingby

 • Kantskäraren Vällingby

  Svenska Bostäder bygger 141 hyreslägenheter mellan Lövstavägen och Johannelundstoppen. 500 nya bostäder och en förskola ska byggas längs Lövstavägen i fyra etapper. Svenska Bostäders första etapp kvarteret Kantskäraren började byggas i oktober 2010.
  Läs mer om projektet i Kantskäraren Vällingby

 • Kontorsskylten Vällingby

  På Ångermannagatan byggde Svenska Bostäder tre punkthus på 13 våningar (3 under mark) med 131 lägenheter. Bygget färdigställdes våren 2010.
  Läs mer om projektet i Kontorsskylten Vällingby

 • Korthållaren, höghus Vällingby

  Längs med Indalsbacken i Vällingby uppför vi ett punkthus på 13 våningar med 48 hyreslägenheter. Korthållaren Höghus börjar byggas vårvintern 2014. Planerad inflyttning första kvartalet 2016.
  Läs mer om projektet i Korthållaren, höghus Vällingby

 • Korthållaren, stjärnhus Vällingby

  Invid Lyckselevägen i Vällingby uppför vi tre stjärnhus med 36 hyreslägenheter. Husen börjar byggas våren 2014 och planerad inflyttning är årsskiftet 2015/2016.
  Läs mer om projektet i Korthållaren, stjärnhus Vällingby

 • Kulla Gulla Annedal

  Kvartert Kulla Gulla var Svenska Bostäders första kvarter i den nya stadsdelen Annedal. I kvarteret byggdes 127 lägenheter, varav två hus med 32 lägenheter med passivhusteknik. De första hyresgästerna flyttade in i början av 2011.
  Läs mer om projektet i Kulla Gulla Annedal

 • Kusin Vitamin Annedal

  Kvarteret Kusin Vitamin med 113 lägenheter var Svenska Bostäders andra byggetapp i det nya bostadsområdet Annedal. Inflyttningen skedde successivt under 2012.
  Läs mer om projektet i Kusin Vitamin Annedal

 • Medevi Brunn Vasastaden

  Vid Sabbatsberg byggde Svenska Bostäder 139 lägenheter, två är enheter för gruppboende och en förskola. I samtliga åtta entreér finns det hiss.
  Läs mer om projektet i Medevi Brunn Vasastaden

 • Reservoaren 6 Liljeholmen

  I kvarteret Reservoaren 6 i Liljeholmen har Svenska Bostäder byggt 78 lägenheter i två stycken punkthus. Båda husen har 10 bostadsvåningar utan källare.
  Läs mer om projektet i Reservoaren 6 Liljeholmen

 • Smedsbacken Gärdet

  I kvarteret Smedsbacken har Svenska Bostäder byggt 41 nya lägenheter. De ligger i anslutning till Gärdets tunnelbanestation på Värtavägen.
  Läs mer om projektet i Smedsbacken Gärdet

 • Snabba Hus Västberga

  I Västberga, på hörntomten där Elektravägen och Västberga Allé möts, bygger Svenska Bostäder 280 modullägenheter enligt konceptet "Snabba Hus" för unga vuxna stockholmare.
  Läs mer om projektet i Snabba Hus Västberga

 • Stämpelfärgen Vällingby

  Längs med Härjedalsgatan i Vällingby uppför vi tre terrasshus med 61 hyreslägenheter. Det kommer att byggas gårdar mellan husen och ett garage under husen. Kvarteret Stämpelfärgen började byggas under februari 2014 och kommer att stå färdiga till sommaren 2016.
  Läs mer om projektet i Stämpelfärgen Vällingby

 • Sätra stall Sätra

  Svenska Bostäder bygger 69 lägenheter i ett naturskönt område med närhet till naturreservat och Mälaren. Lägenheterna byggs i fem hus på Sätravarvsvägen.
  Läs mer om projektet i Sätra stall Sätra

 • Söderåsen Norra Djurgårdsstaden

  I Kvarteret Söderåsen bygger vi 142 lägenheter för studenter och forskare i loftgångshus, mestadels ettor, men även tvåor och treor. Här bor du nära grönområden men ett stenkast från stan, universitetet och tekniska högskolan.
  Läs mer om projektet i Söderåsen Norra Djurgårdsstaden

 • Tant Grön Annedal

  Kvarteret Tant Grön med 82 lägenheter är den tredje och sista av Svenska Bostäders byggetapper i Annedal.
  Läs mer om projektet i Tant Grön Annedal

 • Toftinge Tensta

  På Tensta Allé nr 32 och 38 byggde Svenska Bostäder 31 stycken nya lägenheter genom att bygga på gavlarna. Järvafältet med koloniträdgårdar och strövområden ligger på gångavstånd till de nya bostäderna.
  Läs mer om projektet i Toftinge Tensta

 • Trondheimsgatan 26 Husby

  Det ombyggda huset på Trondheimsgatan 26 erbjuder ett bekvämt boende med närhet till det mesta. Byggnaden och lägenheterna är renoverade både utvändigt och invändigt.
  Läs mer om projektet i Trondheimsgatan 26 Husby

 • Trondheimsgatan 28 Husby

  På Trondheimsgatan 28 erbjuder vi ett bekvämt boende av högsta nybyggnadsstandard. Byggnaderna och lägenheterna är totalrenoverade både utvändigt och invändigt.
  Läs mer om projektet i Trondheimsgatan 28 Husby

 • Trondheimsgatan 30 Husby

  På Trondheimsgatan 30 erbjuder vi ett bekvämt boende. Byggnaden och lägenheterna är renoverade både utvändigt och invändigt.
  Läs mer om projektet i Trondheimsgatan 30 Husby

 • Ungraren 1 Blackeberg

  På Björnsonsgatan 62-66 uppförde vi tre punkthus med 70 lägenheter, med 8 våningar mot gatan och en souterrängvåning mot parken.Två gårdar med underliggande garage byggdes mellan husen. Inflyttning skedde under hösten 2012.
  Läs mer om projektet i Ungraren 1 Blackeberg

 • Vämlinge 1 Tensta

  På gavlarna till huset på Tensta Allé 4, 12 och 20 byggde Svenska Bostäder 51 nya lägenheter. Järvafältet med koloniträdgårdar och strövområden ligger på gångavstånd till bostäderna.
  Läs mer om projektet i Vämlinge 1 Tensta

Sidan uppdaterad: 2013-10-17

Mina sidor

Hjälp att logga in
Glömt pinkod? Logga in

Förklaring färg

 Pågående
 Kommande
 Inflyttad

Vill du bo i en ny lägenhet?

Bostadsförmedlingen i Stockholm förmedlar alla våra nybyggda lägenheter. Intresseanmälan görs cirka 6 månader innan inflytt. Det är till dem du vänder dig för att söka lägenhet.

Till bostadsförmedlingen
Till kommande nyproduktion

Jämför och välj service

Jämför och välj service

Här kan du söka och jämföra bland all service från Stockholms stad.


Cykelreseplaneraren

Här ska det in en cykelbild?

Med cykelreseplaneraren kan du hitta och planera dina cykelresor.


Reseplaneraren