Ombyggnad

Svenska Bostäder har ett mycket varierat bostadsbestånd där cirka 60 procent av fastigheterna är byggda mellan 1950 och 1974. Det ställer krav på ett väl fungerande underhållsprogram för att hålla husen i så gott skick som möjligt.

Vårt dotterbolag Stadsholmen äger, rustar upp och förvaltar hus med stora antikvariska värden vilket är ett unikt uppdrag med speciella krav på byggnadsvård.

Svenska Bostäder satsning på större ombyggnadsprojekt fortsätter i hög takt. De bevarande, nyskapande och återskapande åtgärderna vid underhåll har stort fokus på trygghets-, energi- och tilgänglighetsfrågor.

Energiåtgärder som genomförs vid underhåll är bland annat fasadrenoveringar, tilläggsisoleringar och fönsterbyten i ett stort antal fastigheter. Renovering av hissar är också ett prioriterat område.

Helhetsgrepp vid renovering

Parallellt med underhållsarbetet, fortsätter företagets satsning på större, sammanhållna ombyggnadsprojekt. Enligt ett nytt helhetskoncept utförs alla nödvändiga åtgärder i en och samma fastighet med evakuerade hyresgäster.

Detta koncept kan också gälla för projekt med kvarboende och utförs då i en följd av år. I detta koncept kan till exempel stambyten, tak, fasader, gemensamma utrymmen och gårdar ingå efter samråd med de boende.

Planerat underhåll

Varje år görs en mängd planerade underhållsinsatser på fasader, fönster, tak, balkonger, hissar, gårdar och installationer. Planerat underhåll med trygghets- och säkerhetsåtgärder utförs också.

Många hissar byggs också om för att anpassas till dagens standard. VId ombyggnader/renoveringar läggs fokus på energibesparande åtgärder som till exempel fönsterbyten samt tilläggsisolering.

Sidan uppdaterad: 2015-04-08

Mina sidor

Hjälp att logga in
Glömt pinkod? Logga in