Vi bygger miljöanpassat

Med målet att nå Storstockholms nöjdaste kunder ska bolaget ha väl underhållna fastigheter, ett energieffektivt och miljöanpassat fastighetsbestånd. Vårt omfattande investerings- och upprustningsprogram pågår och kommer att beröra en stor del av vårt fastighetsbestånd de närmaste tio åren. I våra byggprojekt ställs höga miljökrav.

Idag bygger vi bara passivhus eller lågenergihus när vi bygger nytt. Vid större ombyggnader byter vi ut gamla installationer mot nya och energieffektiviserar så mycket som möjligt. Bland annat sätter vi in bättre fönster och tätar väggarna samt installerar ny ventilationsteknik som kan återvinna värmen från huset. Vi använder bara miljöanpassade varor i alla led.

Svenska Bostäder har beslutat att miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad ska följas i såväl nybyggnadsprojekt som i större ombyggnadsprojekt. 

Sidan uppdaterad: 2015-03-09

Mina sidor

Hjälp att logga in
Glömt pinkod? Logga in