Svenska Bostäders verktyg för miljöbedömning av varor

För att enkelt kunna välja de mest miljöanpassade varorna har Svenska Bostäder tillsammans med ett tjugotal andra stora fastighetsägare tagit fram miljöbedömningssystemet Byggvarubedömningen. Tillsammans ställer vi krav på och tar ansvar för ett hållbart, miljövänligt byggande här och nu och för framtida generationer!

Miljöbedömning av de varor som ska användas i vår verksamhet, görs i systemet enligt Byggvarubedömningens bedömningskriterier, som omfattar ämnen och ämnesgrupper som bör undvikas.

Varan kan få bedömningen Rekommenderas, Accepteras eller Undviks. Vi ska i första hand använda produkter som fått värderingen Rekommenderas och i andra hand Accepteras.

Sidan uppdaterad: 2010-04-28

Mina sidor

Hjälp att logga in
Glömt pinkod? Logga in

Bedömningskriterier

Mer information om byggvarubedömningen får du här
www.byggvarubedomningen.se