Passivhusteknik

Ett passivhus värms av de boendes egen kroppsvärme tillsammans med spillvärmen från elapparater.

Huset har betydligt mer isolering än ett vanligt hus. I en värmeväxlare återvinns 85– 90 procent av den utgående varma luften vid ventilationen.

Husen blir välisolerade, får fönster med minimalt värmeläckage och ett fläktsystem som återvinner värmen i frånluften.

Sidan uppdaterad: 2013-05-16